Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Hipsta
18:10
Hipsta
18:07
Hipsta
18:03

them-days-was-olden-as-fuck:

The spread of the black death.

gaysexagainstawall:.

Poland

sarahvonkrolock:

Poland, tell us your secret

unseilie:

Poland is the old new Madagascar.  

volpesvolpes:

If I remember correctly, Poland’s secret is that the jews where being blamed all over europe (as usual) as scapegoats for the black plague. Poland was the only place that accepted Jewish refugees, so pretty much all of them moved there. 

Now, one of the major causes of getting the plague was poor hygiene. This proved very effective for the plague because everyone threw their poop into the streets because there were no sewers, and literally no one bathed because it was against their religion. Unless they were jewish, who actually bathed relatively often. When all the jews moved to Poland, they brought bathing with them, and so the plague had little effect there.

Milan survived by quarantining its city and burning down the house of anyone showing early symptoms, with the entire family inside it. 


the-sonic-screw:

Poland: “Hey, feeling a bit down? Have a quick wash! There, you see? All better”

Milan:Aw, feeling a bit sick are we? BURN MOTHERFUCKER, BURN!!!!!
Reposted fromapatia apatia vianiiks niiks
Hipsta
18:00
7503 77b1 500
Reposted fromoll oll viawrite-url-here write-url-here
Hipsta
18:00
5778 c705 500
Reposted fromkoprobo koprobo viawrite-url-here write-url-here
Hipsta
17:58
8556 c342

July 04 2015

Hipsta
21:41
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viabeginagain beginagain

June 24 2015

Hipsta
19:28
5302 f925
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viaBloodyYuki BloodyYuki
Hipsta
19:27
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromkarna karna vianivea nivea
Hipsta
19:27
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viawrite-url-here write-url-here
Hipsta
19:26
Hipsta
19:25
Reposted fromdimer dimer viawrite-url-here write-url-here
Hipsta
19:24
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Hipsta
19:24
"Jeśli kiedyś jakiś mężczyzna rozśmieszy Cię w chwili, gdy będziesz przerażona albo zrozpaczona, nie pozwól mu odejść."

April 26 2015

Hipsta
20:12
6606 f2a0 500
Reposted fromscarabeus scarabeus viamissmadeleine missmadeleine
20:11
6477 e72b 500

deycallmetrey:

Omg omg

Reposted fromemissaryofwind emissaryofwind viaMrrruk Mrrruk
Hipsta
20:08
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viawyliczanka wyliczanka
Hipsta
20:08
Hipsta
20:08
Nie chcę czekać na wiadomość od Ciebie, na uśmiech, na rozmowę.. nie chcę, ale czekam..
— z cyklu, lubię Cię, napisz..
Hipsta
20:07
5693 9864
Reposted fromGIFer GIFer viablahblahblahblah blahblahblahblah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl