Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

Hipsta
22:49
2384 650e
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viachmiel chmiel
22:48
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viairmelin irmelin
22:48
8320 cc0e 500
Reposted from47-LxrdShift 47-LxrdShift viairmelin irmelin
Hipsta
22:48
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viachapstick chapstick
Hipsta
22:45
7252 94ae
Reposted fromkabu kabu viairmelin irmelin
Hipsta
22:44
8182 0a67
22:44
5881 0ef9 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viahardbitch hardbitch
Hipsta
22:36
1425 b9ce 500
Reposted fromtfu tfu viawrite-url-here write-url-here
Hipsta
22:35
Hipsta
22:35
Reposted fromteijakool teijakool viadzony dzony
Hipsta
22:35
Hipsta
22:35
Reposted fromworst-case worst-case viadzony dzony
22:34
6993 9f70 500

bjennymontero:

at Exarcheia

Hipsta
22:34
7263 bf80
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
Hipsta
22:33
Hipsta
22:33
0927 0f25 500
Reposted fromhagis hagis viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
Hipsta
22:33
9691 90ee 500
Reposted fromoll oll viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
Hipsta
22:33
0216 38b0 500
Reposted fromoll oll viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
Hipsta
22:33
Hipsta
22:32
4782 112d 500
Reposted fromfungi fungi viawrite-url-here write-url-here
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl