Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

Hipsta
23:33
3715 90d7 500
Reposted fromowca owca viasatyrlane satyrlane
Hipsta
23:33
6679 0b57 500
Reposted frommpj01 mpj01 viakwasmilosz kwasmilosz
Hipsta
23:31
3228 b50f 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viamociumpanie mociumpanie
Hipsta
23:31
5219 83a3 500
Reposted fromkaiee kaiee viasatyrlane satyrlane
Hipsta
23:29
Reposted fromLeguanien Leguanien viackisback ckisback
Hipsta
23:29
4859 1c28 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback

December 01 2019

Hipsta
20:14
7898 60c2 500
Reposted fromGosha Gosha viackisback ckisback
20:13
6348 95cc
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viackisback ckisback
Hipsta
20:13
7992 f965
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
Hipsta
20:13
8286 b627 500

November 14 2019

Hipsta
19:14
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viackisback ckisback
Hipsta
19:14
4600 800c 500
Reposted fromaunds aunds viackisback ckisback
Hipsta
19:11
Reposted fromDennkost Dennkost viackisback ckisback
Hipsta
19:11
7898 ff57 500
Reposted fromantichris antichris viagubert gubert
Hipsta
19:10
7589 6d60 500
Reposted fromnutt nutt viaedhell edhell
Hipsta
19:10
Hipsta
19:10
Hipsta
19:09
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
19:09
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Hipsta
19:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl